Ihre Suche

Ergebnisse 2 Einträge

  • Angaben zum Inhalt: "Om de verspreiding van het virus COVID-19 te beperken, was het belangrijk om veel thuis te blijven en fysiek afstand van elkaar te nemen. Maar wat was de impact van deze maatregelen op sociaal kwetsbare mensen? Veel ouderen hadden al weinig sociale contacten. In verpleeghuizen mocht er geen bezoek meer komen. Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen kregen minder zorg aan huis. Daklozen zaten in een precaire situatie, net als jonge kinderen van wie de thuissituatie niet veilig was. Wat deed dat met hen? Wat voor problemen hadden deze mensen, en hoe vonden zij oplossingen? En wat kunnen we van hen leren voor toekomstig beleid? Dit boek bevat persoonlijke verhalen van sociaal kwetsbare mensen en hun zorgverleners tijdens de eerste coronagolf in Nederland. De verhalen zijn opgetekend door een groep onderzoekers tijdens een van de eerste sociaalwetenschappelijke studies in de crisis. De studie laat de behoefte zien aan een betere balans tussen sociale veiligheid en infectiepreventie in beleid en zorgpraktijk."

  • Angaben zum Inhalt: "Op 14 maart 2020 ging België in lockdown om de corona-pandemie te bestrijden. Van dag op dag veranderde het dagelijks leven: iedereen moest in zijn kot blijven, bedrijven en organisaties sloten hun deuren, het sociaal leven viel stil, enkel essentiële diensten mochten nog geleverd worden. [...] De Brusselse sectoren welzijn en zorg toonden in deze crisis een grote flexibiliteit, betrokkenheid, en een dynamisch management. Er werden tientallen noodhulpinitiatieven genomen; burgers, middenveld en overheid werkten vlot samen; elke dag ontston-den er nieuwe projecten en nieuwe samenwerkingen. Duizenden Brusselaars in nood werden bijgestaan. Veel van wat er op het terrein gebeurde, haalde nauwelijks de media. Het beleid werd aangestuurd door wetenschappers en statistieken, sociale cohesie was geen issue. Doelgroepen die vaak onzichtbaar zijn in de samenleving, kregen nauwelijks aandacht tijdens de corona-maatregelen. Daarom laten we in dit cahier 25 organisaties aan het woord over de noodhulp en zorgverlening tijdens de corona-lock-down. Zo krijgen ook de meest kwetsbaren in onze samenleving een stem. Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020."

Last update from database: 02.02.23, 03:01 (UTC)