Veerkracht in coronatijden

Eintragsart
Autor(in)/Mitwirkende(r)
Titel
Veerkracht in coronatijden
Zusammenfassung
Angaben zum Inhalt: "Op 14 maart 2020 ging België in lockdown om de corona-pandemie te bestrijden. Van dag op dag veranderde het dagelijks leven: iedereen moest in zijn kot blijven, bedrijven en organisaties sloten hun deuren, het sociaal leven viel stil, enkel essentiële diensten mochten nog geleverd worden. [...] De Brusselse sectoren welzijn en zorg toonden in deze crisis een grote flexibiliteit, betrokkenheid, en een dynamisch management. Er werden tientallen noodhulpinitiatieven genomen; burgers, middenveld en overheid werkten vlot samen; elke dag ontston-den er nieuwe projecten en nieuwe samenwerkingen. Duizenden Brusselaars in nood werden bijgestaan. Veel van wat er op het terrein gebeurde, haalde nauwelijks de media. Het beleid werd aangestuurd door wetenschappers en statistieken, sociale cohesie was geen issue. Doelgroepen die vaak onzichtbaar zijn in de samenleving, kregen nauwelijks aandacht tijdens de corona-maatregelen. Daarom laten we in dit cahier 25 organisaties aan het woord over de noodhulp en zorgverlening tijdens de corona-lock-down. Zo krijgen ook de meest kwetsbaren in onze samenleving een stem. Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020."
Reihe
Kenniscentrum WWZ Cahier
Nummer der Reihe
14
Ort
Brüssel
Verlag
Kenniscentrum WWZ
Datum
2020
Anzahl der Seiten
52
ISBN
978-94-6400-793-0
Heruntergeladen am
08.12.21, 16:01
Zitierung
VERMEULEN, Stefaan, 2020. Veerkracht in coronatijden [online]. Brüssel: Kenniscentrum WWZ. [Zugriff am: 8 Dezember 2021]. Kenniscentrum WWZ Cahier, 14. ISBN 978-94-6400-793-0. Verfügbar unter: https://www.kenniscentrumwwz.be/sites/default/files/bijlagen/Cahier_14_Corona_combi.pdf