Een wereldbeving die corona heet

Eintragsart
Autor(in)/Mitwirkende(r)
Titel
Een wereldbeving die corona heet
Zusammenfassung
Aus der Verlagsangabe: "Het coronavirus doet de wereld van de mensen beven. De crisis teistert veel mensen met doodsangst en existentiële vragen naar de zin van leven, lijden en dood. En nadien zal de toekomst er anders uitzien, in een hopelijk gelouterde samenleving, waarin wij anders zullen moeten gaan leven, anders leren, anders werken en op een andere manier het onderscheid maken tussen wat belangrijk is en wat bijkomstig. De noodzaak van een zeer veelzijdig maatschappelijk hervormingsbeleid dringt zich op. Met het oog hierop zal de doelmatigheid van de politieke besluitvorming en haar democratisch gehalte aanzienlijk moeten worden verbeterd. Ook op Europees vlak zal het samenwerkingsfederalisme verder moeten worden uitgebouwd, zodat het Avondland kan blijven bijdragen aan de vermenselijking van de globalisering. De ethiek van de verandering wordt belangrijker dan de verandering van de ethiek. De coronacrisis is een beschavingstest."
Ort
Tielt
Verlag
Witsand Uitgevers
Datum
2020
ISBN
978-94-9293-472-7
Zitierung
EYSKENS, Mark, 2020. Een wereldbeving die corona heet. Tielt: Witsand Uitgevers. ISBN 978-94-9293-472-7