Ihre Suche

Ergebnisse 3 Einträge

  • Angaben aus der Verlagsmeldung: "Hoe kreeg men de, naar verluidt, hoogopgeleide bevolkingen van de Westerse landen zo gek dat zij wilden meespelen in het verhaal van de coronacrisis die in 2020 begon? Hoe kreeg men hen zo gek dat zij zonder kennis van zaken en schijnbaar vrijwillig erin toestemden proefpersonen te zijn in het grootste en meest riskante medische experiment uit de wereldgeschiedenis? Dat experiment was meteen ook de meest flagrante inbreuk op de Neurenberg Code ter beteugeling van onethisch en onoordeelkundig gebruik van de experimentele methode in de medische wetenschap. Het eerste deel van dit boek belicht de wetenschappelijke en vooral pseudowetenschappelijke uitgangspunten van het coronabeleid. In de daarop volgende nabeschouwing komen aan bod: 1) De tekenen van beschavingsverval in het Westen (miskenning van rechten en vrijheden, corruptie, censuur, normvervaging in de massamedia, de wetenschap en het onderwijs) die zich manifesteerden in het door grootheidswaanzin, willekeur, terreur en tirannie gekenmerkte beleid. 2) Een filosofische en historische duiding van de fundamentele oorzaak van dat alles: de voortschrijdende vermaatschappelijking (socialisering en bureaucratisering) van nagenoeg alle menselijke relaties en de daarbij horende robotisering die mensen reduceert tot van op afstand bestuurbare maatschappelijke productiefactoren. Kortom, de verdringing van de samenleving in vrijheid en gelijkheid van gesprekvaardige mensen door een maatschappelijke hiërarchie van bevelhebbers en zombieachtige horigen."

  • Aus der Verlagsangabe: "Het coronavirus doet de wereld van de mensen beven. De crisis teistert veel mensen met doodsangst en existentiële vragen naar de zin van leven, lijden en dood. En nadien zal de toekomst er anders uitzien, in een hopelijk gelouterde samenleving, waarin wij anders zullen moeten gaan leven, anders leren, anders werken en op een andere manier het onderscheid maken tussen wat belangrijk is en wat bijkomstig. De noodzaak van een zeer veelzijdig maatschappelijk hervormingsbeleid dringt zich op. Met het oog hierop zal de doelmatigheid van de politieke besluitvorming en haar democratisch gehalte aanzienlijk moeten worden verbeterd. Ook op Europees vlak zal het samenwerkingsfederalisme verder moeten worden uitgebouwd, zodat het Avondland kan blijven bijdragen aan de vermenselijking van de globalisering. De ethiek van de verandering wordt belangrijker dan de verandering van de ethiek. De coronacrisis is een beschavingstest."

Last update from database: 02.02.23, 03:01 (UTC)